top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverKatleen Straetmans

Yin/yang: van dualiteit naar polariteit en eenheid

Iedereen kent yin en yang maar weet jij ook waar het symbool voor staat?


Van tegenstelling

De meeste mensen weten wel dat yin en yang uit 2 tegenpolen bestaan. In essentie gaat yin steeds om ontvangende energie en yang over uitstralende, scheppende energie. Dit principe indachtig kan je heel wat tegenpolen herleiden tot yin of yang:

We hebben vaak de neiging om deze polen als tegenstellingen te zien.Alleen al door de woordkeuze ‘tegen-stelling’, merk je dat er positie gekozen wordt (een stelling) vanuit een al of niet bewuste keuze dat het éne goed is en het andere minder goed. Op dat moment is er sprake van dualiteit: 2 uitersten die niet verenigbaar zijn. Strijd is vaak het gevolg van een dualistische zienswijze.

In onze Westerse samenleving wordt de yange pool gefavoriseerd. In het boek ‘Alchemie van Leven’ van Dirk Oellibrandt las ik dat de energiebalans tussen yang- en yinenergie in de natuur – volgens het principe van de gulden snede – 1/1,62 is. In onze maatschappij schat hij de verhouding eerder op 5/1…


Naar polariteit en éénheid

Yin en yang vormen in de oude taoïstische levensbeschouwing evenwel geen dualiteit.Ze zijn polair: het zijn 2 tegenpolen die onafscheidelijk bij elkaar horen, zij zijn niet tegengesteld aan elkaar maar vormen samen één geheel, de Tao.

Dat toont zich ook in het symbool: de buitenste cirkel staat voor ‘alles’, terwijl de zwarte en witte vormen binnen de cirkel de interactie tussen de twee energieën weergeeft. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan – zonder licht weet je niet wat donker is – en houden elkaar in evenwicht. Beide helften zijn even groot en er zit een stukje yin in yang en een stukje yang in yin. Ze zijn niet volledig zwart of wit, net zoals de dingen in het leven niet volledig zwart of wit zijn.


Polen vormen dus 2 delen van een éénheid – denk maar aan de Noord- en Zuidpool van de Aarde. Polariteiten zijn in relatie. Dualiteiten hebben zich van elkaar afgescheiden en willen de relatie niet aangaan vanuit het idee dat hun stellingname de enige juiste is. 

Zolang je iets vanuit dualiteit bekijkt, is het statisch en is er een ‘probleem’. Als je vanuit de éénheidsgedachte kijkt – als je de polen kan zien – ontstaat er begrip en bijgevolg een dynamiek. Elke beweging op de Aarde komt voort uit een dynamiek tussen 2 polen – zonder positieve en negatieve pool geen elektrische stroom of zonder drukverschillen geen wind.


Het overzien van beide polen is een eerste stap. Acceptatie van en respect voor beide polen leidt tot een meer neutrale houding en balans.

518 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page