top of page

Leiderschap

In any given moment you have two options:

to step forward into growth

or to step back into safety

A. Maslow

​Je kan als leidinggevend 'al doende' leren

met vallen en opstaan,

de nodige twijfel

en soms ook het gevoel van falen als je daardoor goede mensen verliest.

Ik deel graag mijn kennis en inzichten

zodat jij die fouten niet meer hoeft te maken.

Leiderschapsondersteuning

In essentie is alles terug te brengen tot mensen & processen. Daar naar (durven) kijken brengt vaak snel helderheid. 'Gewoon’ leren waarnemen en uitzoomen, zodat je kan zien, wat er wérkelijk speelt.  Ik bied jou dat extra paar ogen om de situatie te doorgronden, zodat je zélf overzicht krijgt vervolgens de juiste actie kan ondernemen. 

Leiderschap begint bij zelfkennis van de eigen blinde vlekken, drijfveren, ingesleten patronen en triggers. Om die reden én om inzicht te krijgen in de belangrijkste interpersoonlijke dynamieken start elk leiderschapstraject met een persoonlijk leiderschapstraject.

Na het persoonlijk leiderschapstraject schakelen we over naar 'coaching on the job’. We vertrekken daarbij steeds van zaken waar jij tegen aanloopt. We ontleden de situatie en werken samen een actieplan uit waar jij mee aan de slag kan. In een volgend gesprek bekijken we wat gewerkt heeft en wat jij er uit geleerd hebt. Doorheen de verschillende gesprekken en situaties verruim ik jouw kennis over stressreacties, persoonlijkheidskenmerken en intermenselijke dynamieken.

 

De looptijd van dit traject bepalen we in onderling overleg en hangt af van de mate van ondersteuning die jij wenst (startend leidinggevende of advies rond specifieke situaties?) en de omvang van jouw team.

Bij aanvang van het traject mag je uitgaan van gesprekken om de 3 weken, naarmate jij zelf kennis en inzicht opbouwt zal die frequentie afnemen en laten we stelselmatig meer ruimte tussen 2 sessies. Na een 6-tal maanden heb jij voldoende inzichten en ervaring opgebouwd om alleen verder te kunnen.

 

​​Resultaat

  • meer interne rust en vertrouwen als leidinggevende

  • leiding geven in verbinding met de mensen en de realiteit

Mijn meerwaarde

  • scherp waarnemingsvermogen en talent om tussen de lijnen door te lezen, waardoor ik vaak snel zie wat er wérkelijk speelt

  • sterk analytisch vermogen en talent om complexe situaties tot de essentie te herleiden, zowel procesmatig als (inter)menselijk

  • onafhankelijke blik: ik kan patronen blootleggen die jij niet ziet omdat jij er middenin zit

  • de kunst om inzichten op een eenvoudige en op de ontvanger afgestemde manier over te brengen

  • down-to-earth en to-the-point: ik hecht veel belang aan concrete en bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan

  • ervaring als leidinggevende: ik weet hoe het is om vanuit kennis en expertise door te groeien tot leidinggevende

  • meer dan 10 jaar ervaring als directeur-manager in een grote organisatie

Nieuwsgierig?

bottom of page