top of page
%25C2%25A9Marie%2520Houttequiet-EP-12_edited_edited_edited.jpg

Over

You have to find what sparks a light in you

so that you in your own way can illuminate the world

O. Winfrey

Mijn kracht zit in

het ontdekken van de eenvoud in complexe zaken

en het vertalen van die inzichten

naar concrete, bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan.

Bewustwording als motor voor een duurzamere samenleving

Ik droom van een wereld in balans waarin we het verschil kunnen maken door met de juiste zaken bezig te zijn, zowel op persoonlijk vlak, in relaties als op vlak van het welzijn van de aarde.

Ik geloof in

  • bewuste organisaties als motor voor een duurzame maatschappij

  • de mens als motor voor duurzame veranderingen binnen organisaties
    Bewustwording en leiderschap (= moed om voor jouw waarheid te gaan staan) zijn daarbij essentieel.

Ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld door leidinggevenden en zaakvoerders in hun persoonlijk transformatieproces te ondersteunen, zodat zij op hun beurt de wereld (elk op hun niveau) kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Eenvoud als kernwaarde

Ik geloof dat iedereen bij de geboorte enkele kernwaarden meekrijgt, die (onbewust) ons leven bepalen. De talenten die we doorheen ons leven ontwikkelen, hebben tot doel deze kernwaarden in de wereld te zetten.

Eenvoud is een kernwaarde die zich als een rode draad doorheen mijn leven ontrolt. Lang onbewust, maar terugkijkend overduidelijk: mijn talent om snel de eenvoud in zaken terug te vinden was al duidelijk als student maar heeft me vooral als projectleider en als directeur-manager doen uitblinken door mijn probleemoplossend vermogen.

Maar er is ook een andere zijde aan de medaille - Ik heb lang moeite gehad om mezelf naar waarde te schatten (eenvoud is niet echt iets 'speciaals', toch?), achtte de mening van anderen vaak belangrijker/juister/beter dan die van mezelf en had daardoor de neiging mezelf onzichtbaar te maken en te conformeren. Zoals bij veel mensen, heb ik een crisis nodig gehad om het pad van persoonlijke ontwikkeling te ontdekken en tot inzichten te komen die mijn leven veranderd hebben.

Van zoeken naar weten

Ik ben een zoeker. Altijd al geweest. Aanvankelijk was het vooral een zoektocht naar kennis: ik heb altijd graag gestudeerd en ook tijdens mijn loopbaan deed ik niets liever dan me verdiepen in nieuwe thema's. Kende ik het éne, dan richtte ik me op het volgende.

Rond mijn veertigste was er een kantelpunt dat me doen shiften heeft naar het 'waarom' en de zingeving der dingen. Mijn honger naar kennis veranderde in een zoektocht naar wijsheid.

Ik hou er van om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dat typeert me als coach, maar ook als mens. In mijn zoektocht naar de samenhang (en zin) der dingen, ben ik me in de verschillende dimensies van het leven gaan verdiepen:

  • Fysieke dimensie: (relaxatie)shiatsu en bodywork-opleidingen

  • Emotionele dimensie: trauma-opleidingen bij Centrum Open Mind en workshops oa bij Jan Bommerez en Margriet Wentinck

  • Mentale dimensie: basisopleiding als integrale coach en nog een aantal specifieke opleidingen oa als burn-out-, loopbaancoach

  • Spirituele dimensie: diverse alchemie-opleidingen bij Life Projects (oa innerlijke alchemie, alchemie van leven, leiderschap en coaching) en een transformatiereis naar Sardinië met Tri of Light

Hierdoor heb ik een holistische kijk op de mens gekregen die me toelaat om de diverse aspecten van mens-zijn vanuit verschillende hoeken te benaderen.

Ontvang jij graag enkele boekentips?

Wil jij graag wat inspiratie op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling? Ik bezorg je graag enkele boekentips om je op weg te zetten.

bottom of page