top of page

Persoonlijk leiderschap

You have to work hard to get your thinking clean to make it simple.

But it’s worth it in the end because once you get there,

you can move mountains.

Steve Jobs

Persoonlijk leiderschap gaat over verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven opnemen

door je bewust te worden van wat je drijft en onbewust stuurt.

Going down the rabbit hole om je eigen handleiding te ontdekken.

Persoonlijk leiderschapstraject

Dit is een traject met focus op bewustwording van persoonlijke blinde vlekken en groeipotentieel. De verworven inzichten kan je ook toepassen op anderen, wat leidt tot lichtere (= minder beladen) relaties, maar dit is niet de primaire focus van dit traject.

 

Ik hanteer daarbij krachtige modellen die voor mezelf, als individu en als coach, het verschil betekend hebben: de basisbeginselen van trauma-therapie, de drijfverenbenadering van C. Graves en het Enneagram.

In tegenstelling tot het courant gebruikte Enneagram-procesmodel (met zeshoekige figuur), hanteer ik het typologiemodel met de 3 gelijkzijdige driehoeken omdat dit model correcter is als het gaat over valkuilen en ontwikkelpunten.

Enneagram-2.png

Het traject is opgebouwd uit 6 sessies, waarbij volgende elementen aan bod komen:

 • inzicht in de natuurlijke (automatische) reactiemechanismen bij stress

 • inzicht in jouw drijfveren

 • inzicht in jouw persoonlijkheid

 • inzicht in jouw potentieel

Elke sessie bouwt verder op de inzichten van de voorgaande sessie.

Resultaat​

 • persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke rust, door inzicht in eigen functioneren,

 • communicatie (grotendeels) ontdaan van het 'drama-gehalte'

Mijn meerwaarde​​

 • scherp waarnemingsvermogen: ik lees tussen de lijnen door en hoor wat niet gezegd wordt

 • onafhankelijke blik: ik kan patronen blootleggen die jij niet ziet omdat jij er middenin zit​

 • talent om complexe situaties tot de essentie te herleiden

 • de kunst om inzichten op een eenvoudige en op de ontvanger afgestemde manier over te brengen

 • down-to-earth en to-the-point: ik hecht veel belang aan concrete en bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan

Nieuwsgierig?

bottom of page